Завдання лабораторної роботи
Главная страница сайта

Завдання лабораторної роботи


Скачать файл

1. Розгляньте малюнки. До яких груп організмів можна віднести цих тварин? У чому полягає основне розходження представників цих груп? У чому їхня подібність?

2. Розгляньте в краплині приготованої культури, розміщеної на предметному склі, живих амеб при малому збільшенні мікроскопу. Порівняйте їх з амебами на постійних мікропрепаратах.

А) Розгляньте малюнок і назвіть частини тіла амеби звичайної, позначені на малюнку цифрами 1-5 (замалюйте загальний вигляд амеби звичайної).

Б) Доведіть, що клітина одноклітинного організму амеби є окремим цілісним організмом.

В) Опишіть процес живлення амеби і укажіть, які органели забезпечують його.

Г) Розгляньте малюнок. Який процес зображений на ньому? Який спосіб розмноження забезпечує амебі «безсмертя»? Поясніть, чому швидке розмноження одноклітинних не дало змогу їм заполонити усю планету Земля?

3. Розгляньте постійні мікропрепарати евгелени зеленої за допомогою мікроскопу. Зверніть увагу на форму тіла, спосіб пересування, на джгутик, на його основу, скоротливу вакуолю, на стигму.

А) Розгляньте малюнок і назвіть частини тіла евгелени зеленої, позначені на малюнку (замалюйте загальний вигляд евгелени зеленої).

Б) Опишіть процес живлення евгелени і укажіть, які органели забезпечують його.

В) Поясніть, як реагує на зміни навколишнього середовища евгелена. Яка реакція відбувається в організмі цієї тварини?

Г) Розгляньте малюнок. Який процес зображений на ньому?

4. Розгляньте приготований тимчасовий мікропрепарат інфузорії туфельки, зверніть увагу на їх розмір і простежте за їхнім пересуванням:

1) Підготуйте мікроскоп до роботи.

2) Приготуйте мікропрепарат: на предметне скло капніть краплю води з інфузоріями туфельками, покладіть декілька волоконець вати, накрийте накривним скельцем. Фільтрувальним папером обережно вимочіть зайву воду, що виступила з-під накривного скельця.

3) Знайдіть при малому збільшенні в полі зору інфузорію туфельку Розгляньте форму її тіла, знайдіть задній заокруглений і передній загострений кінці тіла, передротову заглибину. Порівняйте те, що ви побачили, з малюнком.

4) Спостерігайте за пересуванням інфузорії туфельки. Вкажіть роль війок у пересу­ванні.

5) Розгляньте інфузорію туфельку при великому збільшенні мікроскопа. Знайдіть війки, скоротливі вакуолі, навколоротову заглибину і травні вакуолі.

Скоротливі вакуолі містяться на протилежних кінцях тіла тварини. Вони оточені зірко­подібно розміщеними провідними канальцями, які зникають, а через 25-30 секунд з'являю­ться знову. Їжа разом з потоком води потрапляє в передротову заглибину, а потім через «глотку» − в травну вакуолю.6) Порівняйте побачене з малюнком підручника та таблиці. Проаналізуйте, які з час­тин інфузорії туфельки, зображеної на малюнку, ви побачили під мікроскопом.

Зробіть у альбомах схематичний малюнок будови інфузорії-туфельки.

7) Перелічіть ознаки будови й функціонування представників типу Інфузорії, за якими їх відносять до більш високоорганізованих одноклітинних.

5. Заповніть таблицю «Подібність і відмінність найпростіших»

Частини тіла й органоїд Представники Найпростіших
Амеба звичайна Евгелена зелена Інфузорія туфелька
Оболонка
Цитоплазма
Ядро
Псевдоніжки
Джгутик
Війки
Травна вакуоля
Скоротлива вакуоля
Ротовий отвір
Відхідник
Хлоропласти
Середовище існування

6. Розгляньте малюнки і визначте, які з цих тварин ведуть рухливий або малорухливий спосіб життя, а які прикріплений.

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: Завдання лабораторної роботи

Карта сайта